Akademia spedytora

Akademia spedytora

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i strategii rozwoju, firma Sprint otworzyła tzw. Akademię Spedytora. Projekt zakłada szkolenie ,,na stanowisku pracy’’ pod okiem mentorów i kierownika projektu. Dzięki nauce w tym trybie, nowi pracownicy będą wspierani wiedzą i dobrymi radami w każdej godzinie pierwszych trzech miesięcy pracy.

Aby sprostać ostrej konkurencji, firma postanowiła zaangażować do procesu szkoleń najlepszych spedytorów z długoletnim doświadczeniem i wyszkolić ich na mentorów wiedzy spedycyjnej.

Z uwagi na różne predyspozycje mentorów, szkolenia podzielono na 3 bloki umiejętności spedycyjnych oraz sposobu prowadzenia szkolenia.

Pierwsza grupa

To osoby z doświadczeniem w pracy z przewoźnikami całopojazdowymi, wykazujące predyspozycje w dysponowaniu i rotowaniu flotą. Dyspozytorzy floty kontraktowej odpowiedzialni są za podstawianie prowadzonych aut rotowanych między klientami.

Druga grupa

To mentorzy, specjaliści wśród spedytorów. Osoby z tej grupy pracując bezpośrednio z powierzonymi klientami, odpowiedzialni są za zdobywanie zleceń i realizowanie ich spedycyjnie lub za pomocą floty kontraktowej.

Trzecia grupa

To spedytorzy prowadzący jednocześnie klientów i różnej ładowności auta w kraju oraz za granicą. Muszą oni samodzielnie wyszukiwać zlecenia dla prowadzonych aut oraz sprzedać pozyskane od klientów zlecenia na giełdach transportowych.

Mentoring zdalny

Mentoring zdalny SPRINT

Nowo zatrudnieni pracownicy w mniej liczebnych oddziałach potrzebowali wsparcia mentorskiego, dlatego wprowadzono mentoring zdalny.

Szkolenie wykonywane jest przez specjalistę z innego oddziału przy pomocy Skype lub telekonferencji.

Do końca przyszłego roku firma Sprint planuje umożliwić ten sposób wdrażania nowych pracowników w każdym z oddziałów firmy, powiększając tym samym przewagę konkurencyjną wśród liderów rynku TSL.