Do pobrania

Dokumenty do pobrania

 • Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON
  pobierz
 • KRS
  pobierz
 • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
  pobierz
 • Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
  pobierz
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, z klauzulą przewoźnika umownego
  pobierz
 •                – Aneksy do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w zakresie ruchu kabotażowego oraz przewozu ładunków ponadgabarytowych  pobierz
 • Ogólne Warunki Realizacji Usług Transportowych
  pobierz
 • Ogólne Warunki Realizacji Usług Transportowych dla Materiałów Sypkich
  pobierz
 • Certyfikat GMP+ B4
  pobierz
 • Certyfikat ISO 9001:2015
  pobierz